Hoidot

AuraTransformaatio™

Hoito aktivoi ihmisen energiajärjestelmään uuden ajan energian. Se vahvistaa intuitiota, laajentaa tietoisuutta, lisää omaa voimaa ja auttaa tekemään omannäköisiä ratkaisuja konkreettisessa elämässä. Hoito tehdään vain kerran elämässä ja sen vaikutus on pysyvä. Hoito on konktaktihoito, jossa Auravälittäjä™ toimii energian välittäjänä.

Lisätietoja www.auratransformation.com/

AuraTransformaatio™ tasapainotus

Tasapainotus suositellaan tehtäväksi n. kuukauden sisällä AuraTransformaatio™-hoidosta. Tasapainotuksessa tarkistetaan energiajärjestelmän nykytilanne ja tehdään tarvittava tasapainotus.

Psykologinen vyöhyketerapia (PVT)

Ihmisen keho muistaa sellaistakin, mitä mieli ei muista. Monenlaiset tunne-elämää järkyttävät kokemukset varastoituvat kehon muistiin häiriten sen energianvirtausta. Keho muistuttaa näistä kokemuksista myöhemmin erilaisina kipuina, jännityksinä ja ahdistustiloina.

PVT-terapiassa yhtenä lähtökohtana on elämänkaariteoria, joka perustuu 18 vuoden rytmeihin, siksi PVT-terapia aloitetaan alku haastattelulla. Siinä käydään läpi elämän päälinjat ja lähtökohtana on jokaisen sen hetkinen elämäntilanne. Haastattelussa jokainen saa kertoa juuri sen, mitä haluaa ilman mitään pakkoa. Luottamus hoitajaan on ensiarvoisen tärkeää niinkuin turvallisuuden tunnekin.  Kaikkea ei tarvitse muistaa, koska hoito itsessään auttaa palauttamaan mieleen unohtuneita asioita.

Fyysinen hoito tapahtuu painelemalla ja hieromalla kehon vyöhykeratoja ja tunnelukkoja avaamalla. Tämän vapauttavan kosketuksen avulla pyritään nostamaan esiin kehon muistissa olevia tunteita ja tuntemuksia ja saamaan ne tietoiseen käsittelyyn.  Hoitojakso voi synnyttää myös merkityksellisiä unia ja niiden käsittely voi olla osana hoitoprosessia.

Hoitojaksojen määrä vaihtelee ja ne suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Alussa voi olla 3-5  kertaa tiheämmin, jolloin keho avautuu prosessille ja samalla varmistuu, että hoitajan ja hoidettavan välillä on tarvittava luottamus. Hoidon edistyessä käyntejä harvennetaan asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Hoito tapahtuu siis asiakkaan vapaasta tahdosta ja hänen toiveistaan käsin. Minä hoitajana olen opastaja ja tukija hänen tiellään kohti hyvinvointia. Asiakkaan omat sisältäpäin syntyvät oivallukset ovat avaimia hänen omaan viisauteensa ja paranemiseensa.

Vyöhyketerapiaa vauvoille

Vyöhyketerapia on hellä, mutta kuitenkin tehokas hoitomuoto erilaisille vauvojen vatsavaivoille. Kevyt kehon hieronta ja jalkaterien ja korvien pisteiden painaminen aktivoivat vauvan kehon omaa energiaa tasapainottaen sitä ja näin antaen mahdollisuuden vaivojen helpottumiselle.

Energiahoito

Energiahoidossa hoitajan käsien kautta välittyy energiaa hoidettavalle. Energia ohjautuu jokaisen ihmisen tarpeen mukaan eikä hoitaja vaikuta omalla energiallaan hoitoa ohjaavasti. Hoidon aloittaminen ei vaadi asiakkaan hoitoontulon kartoitusta haastattelemalla tai keskustelemalla, vaan hoito etenee hoidettavan energian mukaan eli se ohjautuu juuri sinne missä tarvitaan energian tasapainotusta, rentoutumista, eheytymistä jne. Hoidon aikana mieleen tulevat asiat, mielikuvat ja tunnetilat sekä kehon reaktiot ovat asiakkaalle mahdollisia viestejä energian muutoksista kehossa ja mahdollisia oivalluksen avaimia tietoisuuden oviin ja mahdollisia uusia ymmärryksen tasoja omassa elämässä. Hoidon jälkeen asiakkaan niin halutessa hänellä on mahdollisuus purkaa tuntemuksiaan ja kokemuksiaan hoidosta keskustelemalla. Myös hoitajalle tulleet kokemukset ja mahdolliset viestit voivat olla merkityksellisiä.

Ylläolevista hoidoista ei saa Kelan korvausta eivätkä ne korvaa lääketieteen ammattilaisten antamaa lääketieteellistä hoitoa, vaan toimii niiden rinnalla asiakkaan itsenäisesti valitsemana hyvinvointia tukevana hoitomuotona. Sairauksien diagnosointi kuuluu vain lääketieteen ammattilaisille.

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *