Itsekkyydestä puhutaan nykyään paljon monilla eri tahoilla. Niinkuin missä tahansa muussakin asiassa tai aiheessa on itsekkyydessäkin valo- ja varjopuolensa, positiivinen ja negatiivinen puolensa. Minulle itsekkyyden negaatio on mm. empatiakyvyn puutetta, vihamielistä käyttäytymistä, etuilemista, oman edun tavoittelua hinnalla millä hyvänsä, materian haalimista egon pönkittämiseksi tai oman paremmuuden korostamiseksi, toisten syyttelyä vain muutamia asioita mainitakseni. Moni asia pyörii ulkoisissa puitteissa, minä kuvan muodostuminen itsen ulkopuolisista, konkreettisista asioista sisäisen maailman jäädessä taka-alalle.

Sitten se positiivinen puoli on empatiakykyä, kykyä tarkastella asioita ja tilanteita sisältä käsin, myönteisiä tunteita, materian merkityksen pienenemistä, omien rajojen löytämistä liiallisessa kiltteydessä, toisten huomioonottamista, elämän syvempää ymmärtämistä jne. Elämän kokeminen tapahtuu sisältäpäin, sydämestä käsin, jolloin on mahdollista nähdä toiset ihmiset "pintaa syvemmältä" ja elämän arvojen muodostuminen sekä konkreettisista ja ei-konkreettisista asioista tasapuolisemmin, esim. lämpimät ihmissuhteet, oma ihana koti, positiivinen elämänasenne.

Usein kuulee puhuttavan itsekkyydestä silloin, kun ennen niin auttavainen ihminen alkaa kieltäytyä monista avunpyynnöistä vain siksi, että ei omat voimat enää riitä auttamaan kaikkia ja usein on kyse kiltin ihmisen hyväksikäytöstä. Tai kun alkaa asettaa rajoja toisten vaatimuksille. Silloin kun tuntuu, että oma elämä jää elämättä, on aika katsoa tarkemmin  elämäänsä ja tutkia, miten on tilanteeseen päätynyt. Ainoa tie on elämänsä ja sisimpänsä tarkastelu. Onko silloin kyse itsekkyydestä, kun haluaa puhdistautua menneisyyden kielteisistä tunteista, käyttäytymismalleista ja ajatuskuvioista? Eikös se ole vain katseen kääntämistä sisäänpäin ja halua löytää jotakin aidompaa, jotta omasta elämästä tulisi todellisempaa ja jos haluaa nimetä sen itsekkyydeksi, on se silloin positiivistä. Valittaminen ja toisten syyttäminen ei vie eteenpäin, vaan pysähdyttää. Oma tahto kohdata raskaatkin asiat ovat askelia itsensä löytämisen tiellä ja anteeksianto on avain oveen, joka vapauttaa menneisyyden taakoista.

"Vihan energialla et pääse minnekään, mutta anteeksiannon energia, joka ilmenee rakkautena, pystyy muuttamaan positiivisesti elämääsi", Paulo Coelho, Zahir.

"Väliin jokin mitätön tapahtuma saattaa kääntää kauniin rumaksi. Meillä on niin kiire nähdä rikka toisen silmässä, että meiltä jäävät huomaamatta vuoret, niityt ja oliivipuut", Paulo Coelho, Piedrajoen rannalla istuin ja itkin.

Tänään luin Helsingin Sanomien Taloussivulta jutun ”Kuurosta koirasta syntyi hittituote”. Sen mukaan turkulainen Janita Leinonen kehitti uudenlaisen puhuttelemisen keinon kuuroutuneen koiransa kanssa kommunikoimiseen. Tästä lähti kehitys kansainväliseksi yritykseksi. Yrityksen nimi on Onemind Dogs. Yhtiön tavoite on opettaa ihmisiä ymmärtämään koiria, sen sijaan että koira koulutetaan ihmisen tahdon mukaan. Opetus perustuu tietynlaisiin kehonkielen tekniikoihin. Koirat kaikkialla maailmassa ymmärtävät kehonkieltä. Kouluttajan ei tarvitse osata sanaakaan esim. japania. Tämä yhtiö on lehden mukaan esimerkki mahdollisuuksista, joita internetaika avaa omistautuneille yrittäjille. Kaikki lähti liikkeelle Leinosen omista tarpeista. Sitten tuli kotivideoita ja muuta pientä. Kehitys on ollut nopeaa.

Ylläoleva on hieno esimerkki siitä, mitä rohkeus ja intohimo omaan asiaan saavat aikaan.

Aamupäivällä puhelimeni kilahti ja kun katsoin sitä, ruudulle pongahti Talouselämän sivu, jossa kerrottiin, että tietotekniikkapalveluyritys Tieto on käynnistänyt henkilöstöneuvottelut, jotka vaikuttavat enintään 500 henkilöön Suomessa ja enintään 340 henkilöön muissa maissa. Enempää en halunnut lukea, vaan aloin pohtia omassa mielessäni näitä kahta yritystä. En todellakaan ole mikään yritysasiantuntija, vaan voihan maallikkokin miettiä yritysasioita varsinkin silloin, kun ne herättävät mielenkiintoa.

Ajattelin, että selvä rakennemuutos on meneillään yritysmaailmassa. Tiukasti rahan hankkimiseksi keskittynyt yritys ei ole välttämättä kilpailukykyinen, vaikka palvelut olisivatkin mielekkäitä. Kun taas intohimo ja usko omaan toimintaan antavat vankemman pohjan. Tottakai tarvitaan muutakin eikä vähiten kovaa työtä, jota jaksaa tehdä, jos siihen on palava intohimo. Silloin ei voi edes puhua kovasta työstä, vaan työstä, josta nauttii.

Päällimmäiseksi ajatuksekseni jäi kuitenkin se, että kuinka paljon meillä Suomessa onkaan nuoria ja miksei vähän vanhempiakin ihmisiä, joilla on osaamista ja kiihkeyttä aloittaa uudenlaisia toimintamuotoja. Internet voi avata maailmanlaajuisia yhteyksiä suomalaisille, jotka ovat rohkeita ja sisukkaita. Asian voi ajatella nyt näinpäin, että suomalaiset voivat valloittaa maailmaa eikä aina niin, että täältä myydään kaikki toimivat yritykset ulkomaille. Valtiovallan pitää alkaa myös helpottaa yrittäjyyttä, koska asiat ovat tällä hetkellä liian monimutkaisia ja jopa kielteisiä yrittäjyydelle. Omasta kokemuksesta tiedän, kuinka pienyrittäjä joutuu tiukalle monenlaisten maksujen ja verojen kanssa.

Vaikka tälläkin hetkellä on erilaisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä, on myös paljon yrityksiä, joilla on uudenlaisia liikeideoita ja uskoa omiin visiohin. Tuntuukin siltä, että ne jotka lähtevät uusin eväin liikkeelle ja ovat joustavia muutoksen virrassa, menestyvät. Ne, jotka pitävät sitkeästi kiinni kaikesta vanhasta, jopa loppuunkuluneista ideoista, alkavat hiipua. Olipa sitten kyse liike-elämästä tai henkilökohtaisesta elämästä on uskallettava lähteä muutokseen mukaan, koska ”vierivät kivet eivät sammaloidu”.

”Maailma on niiden, joilla on rohkeutta unelmoida ja jotka uskaltavat elää unelmaansa. Jokainen omien kykyjensä mukaan”, Valkyriat, Paulo Coelho.

 

Maailmassa tapahtuu paljon pahaa, monenlaisilla tavoilla. Pahuudelta ei voi sulkea silmiään eikä korviaan, koska se on lähes jokapäiväistä uutisointia. On hyvä tietää, mitä meillä ja maailmassa tapahtuu, mutta olisi hyvä muistaa että maailmassa on myös paljon hyvää. Asioista onkin useasti tarpeellista keskustella monipuolisesti, mutta ei tunnetasolla ole mielekästä antaa pelon vaikuttaa omaan elämään. Me emme voi teoillamme vaikuttaa tällä hetkellä jossakin muualla maailmassa tapahtuviin väkivallan tekoihin, mutta voimme vaikuttaa siihen, että emme antaudu pelon ilmapiirille ja tuhon ennustuksille. Asioiden tiedostaminen ilman niihin kiinnijäämistä antaa elämälle myönteisempää suuntaa kuin se, että päivästä toiseen keskustelee samoista esim. väkivaltaisista tapahtumista. Ei ole välinpitämättömyyttä, jos ei anna pahojen tekojen viedä uskoa ja luottamusta parempaan maailmaan. Välipitämättömyytta on se, jos kävelee avun tarvitsijan ohitse. Onhan sanottu, että yksi ihminen ei voi pelastaa koko maailmaa, eikä tarvitsekaan. Yksi ihminen voi kuitenkin päivittäin tehdä monenlaisia hyviä tekoja oman elämänsä puitteissa

Tiedän, että niitä ihmisiä, jotka kärsivät väkivallan teoista, ei auta, jos heille sillä hetkellä puhuu paremmasta tulevasta. Sellaisella hetkellä on viisaampi antaa hiljaista tukea ja ymmärrystä siitä, että eivät ole yksin. Aina voi silti rukoilla ja rakastaa.

"Kauniit sanat ovat tyhjiä kärsimyksen edessä", Viides vuori, Paulo Coelho.

"Vaikka maailmassa on hyvin paljon kärsimystä, täällä on myös paljon selviytyjiä", Helen Keller (1880-1968)

"Haluaisin tehdä suuria ja jaloja tekoja, mutta tärkein velvollisuuteni on tehdä pieniä tekoja aivan kuin ne olisivat suuria ja jaloja", Helen Keller (1880-1968)

On hyvin tärkeää saada sanoa oma mielipiteensä asioista, mutta yhtä tärkeää on mielestäni joskus pitää se omana tietonaan. Erityisesti silloin kun ymmärtää, että keskustelu ei johda mihinkään, vaan jää monesti sille niin tavalliselle juupas-eipäs linjalle. Joskus on parempi olla hiljaa, koska miksi kinata, jos tajuaa, ettei toinen ole valmis keskustelemaan avoimesti asioista, vaan tärkeämpi pointti on pitää kiinni omasta näkökannastaan. On niitä, jotka eivät luovu mielipiteistään eivätkä muuta niitä ja on niitä, jotka eivät koskaan sano mielipidettään, vaan puivat niitä sisimmässään. Nuo ovat kait niitä ääripäitä asiassa.

Todellista viisautta on sekin, kun kuuntelee toisen mielipidettä sydämellään ja pohtii mielessään, onko siinä samaa kaikua kuin itse tuntee sisimmässään. Jos on samaa mieltä, on se hyvin helppoa toiselle tunnustaa. Vaan jos onkin eri mieltä, voi sanoa oman mielipiteensä tai viisaasti olla hiljaa tai jopa olla kiitollinen toiselle, jos oma näkökanta kirkastuikin keskustelussa. Se, että taistellaan  siitä, kumpi on oikeassa, ei johda mihinkään positiiviseen lopputulokseen vaan asia jumittuu ja nostaa taas päänsä sopivan tilanteen tullessa kohdalle. Jospa voisi hyväksyä, että meidän jokaisen mielipide muodostuu eletyn elämän, opittujen asioiden ja erilaisten kokemusten; itse koettujen tai luettujen tarinoiden perusteella. Enemmän omaksi totuudeksi muodostuu mielipiteet, jotka ovat kasvaneet ja muuttuneet elämän myötä pohjauten syvälliseen ymmärrykseen kuin totuttujen kaavojen toteuttamiseen.

Meillä jokaisella on omat totuutemme ja nekin muuttuvat elämän jatkuessa, jos on avoin uusille näkemyksille. Jotkut totuudet kuitenkin ovat sellaisia, jotka pysyvät ja säilyvät . Joka päivä voi oppia jotakin uutta ja on hyvä kyseenalaistaa aika ajoin omia näkemyksiä. Toisten kuunteleminen aidosti voi antaa itselle vinkkejä monella tavoin. Yhtä tärkeää on kuitenkin huomata, milloin on aika puhua.

"Yksinäisyydessä ihminen oppii, että kieltävä vastaus ei tarkoita aina itsekkyyttä ja ettei myöntävä vastaus ole välttämättä hyve", Accran kirjoitukset, Paulo Coelho.

"Soturi tietää, ettei parempaa tai huonompaa ole, vaan jokainen kyllä osaa kulkea omaa tietään", Valon soturi ja hänen taitonsa, kolumni, Paulo Coelho.