Erilaiset elämänviisaudet ovat ikiaikaisia. On aikakausi mikä hyvänsä, ne pätevät. Ne kirjoitetaan vain kullekin aikakaudelle sopiviksi sanoiksi ja myös puhutaan ajan kielellä, vieläpä eri maissa omilla luonteenomaisilla tavoilla. Tänään tulikin mieleeni jälleen kerran vanha sananlasku. Erään mainoksen kielellä ihmettelin itsekseni, että mistä näitä sananlaskuja oikein tulee. "Hädässä ystävä tunnetaan" valtasi mieleni ja tuumailin auttamishalua.

Auttaminenkin pohjautuu niin moniin erilaisiin syihin, tiedostettuihin ja tiedostamattomiin. Minkä tahansa onnettomuuden tapahtuessa se, joka ryntää auttamaan, toimii täysin pyyteettömästi; oma tilanne, jopa turvallisuus jää taka-alalle.

Sitten on sellaista auttamista, että puututaan ja hoidetaan toisen asioita, vaikka kukaan ei edes pyydä. Kun "hyvää hyvyyttään" puuttuu asioihin, saattaa sotkea tilannetta pahemmaksi. Joskus pyydetään apua ja sitä ei anneta. Ehkäpä sitä ei katsota tarpeelliseksi tai vedotaan johonkin omaan kiireeseen.

Entäpä, jos on aina auttamassa, kun pyydetään ja kuitenkin huomaa, että olisi parempi olla ojentamatta kättä. Toinen on saattanut luvata miljoonia kertoja olla tekemättä jotakin vahingollista ja joutuu samaan "liriin" aina uudestaan ja uudestaan. Jos joka kerta toinen sitten auttaa pois tästä ahdingosta, voi pohtia, ketä se oikeasti palvelee.

Sellaiset, jotka ovat aina valmiita auttamaan, oli kyse aivan mistä tahansa, ja jos itse ei edes kyseenalaista ikinä syitä, voi huomata, että mikään ei tule riittämään. Siinä huomaa vain kuluttavansa itsensä loppuun.

Jotkut auttavat näkyvästi tarkoituksella ja näin saavat hyvää julkisuuden kuvaa. Todellisuuspohjaa voi sitten jokainen miettiä erikseen.

Toisille auttaminen on elämäntyö. Autetaan, koska se vain on niin sydämen asia. Sekä auttaja että autettava saavat aitoa onnellisuutta ja iloa. Varsinkin puolustuskyvyttömien auttaminen on henkisesti antoisaa. Ne maan hiljaiset, jotka tekevät omaa auttamistyötään ilman henkseleiden paukuttamista, saavat kiitoksensa siitä, kun näkevät toimintansa edistävän elämän jatkumista ja onnellisuuden kokemista.

Koska jokainen toimii oman tietoisuustasonsa pohjalta, ei toisten tuomitseminen auttamisessa hyödytä ketään. Jos auttaminen lisää omaa hyvän olon tunnetta, voi jatkaa hyvinkin niin, vaan jos kokee väsyvänsä ja uupuvansa, voisi miettiä, mistä se johtuu. Yleisesti ottaen intuition kuunteleminen antaisi näissäkin kysymyksissä parhaimman vastauksen.

"Valon soturi on maailmassa auttamassa veljiään eikä tuomitsemassa muita", Valon Soturin Käsikirja, Paulo Coelho.

Tänä aamuna koiran haistellessa mielenkiintoisia hajuja katselin ylöspäin. Naapurin pihalla olevassa isossa koivussa, sen ylimmässä oksistossa istui pieni lintu ja lauloi. Oli niin korkealla, etten nähnyt, mikä mahtoi olla tuo pieni lintu ja laulun perusteella en sitä osannut päätellä. Se nyt tässä kohtaa oli kuitenkin sivuseikka, koska tuumailin, kuinka korkealla tuollainen pieni lintu uskaltaa olla. Tietysti uskaltaa, kun vieläkin korkeammalla taivaalla lentävät.

Unelmia ajatellen meidän ihmisten olisi hyvä kurkotella korkeammalle. Monetkin unelmat saattavat liikkua liian matalalla. Ehkäpä siksi, että niiden toteutumiseen uskoo. Korkealentoiset unelmat vaativat lujempaa uskoa ja toimintaa. Saattaapa vielä mieltä hallita vanha sananlasku "Se, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa". Tuo lienee ajateltu ylpistymisen estämiseksi. Siltikin voisi levittää omia siipään ja alkaa tavoitella suurempiakin omia unelmia. Ja ajatuksestahan se lähtee ja kasvaa ja laittaa toimimaan.

Mikään ei sammuta sellaista unelmaa, joka on kuin sisäinen tuli, kuin sisäinen pakko, joka ei jätä rauhaan ja joka antaa voimaa toteuttamiseen.

"Kaikki eivät voi toteuttaa unelmiaan samalla tavalla", Alkemisti, Paulo Coelho.

"Maailma on niiden, joilla on rohkeutta unelmoida ja jotka uskaltavat elää unelmaansa. Jokainen omien kykyjensä mukaan", Valkyriat, Paulo Coelho.